Vad gör en elektriker?

Elektrikeryrket är ett yrke med bredd. Som elektriker kan man alltså arbeta med ganska mycket, där allt ifrån ombyggnationer till nybyggen ingår. En elektriker är en hantverkare som framförallt arbetar med service och installation i olika anläggningar, men precis som många andra yrkesgrupper finns det olika huvudtyper eller ”grupper” man kan vara specialiserad inom:

Installationselektriker:

Huvudsakligen arbetar en installationselektriker med nybyggnationer och renoveringar i samband med stomkompletteringar. Man drar stamnät i byggnader, kopplar in elcentraler och förbereder för montering av vitvaror.

Jour-elektriker i arbete

Servicetekniker

En servicetekniker utför service i anläggningar, utbyggnader och liknande. När strömmen går på din gata är oddsen stora att det är just en servicetekniker som blir utringd för att felsöka och åtgärda problemet (vilket kan röra sig om en nedfallen ledning eller bränd transistor/transformator)

För dig som bostadsägare innebär oftast elektriker någonting helt annat. Självklart är vi en stor del i nybyggnationer när hus och bostadsrättförerningar & lägenheter ska sättas upp, vi är där innan väggarna kommer på plats och förbereder så elen ligger dold och allt ser snyggt ut.

Vilka är de vanligaste tjänsterna en elektriker utför?

Inom vår sektor gör vi det mesta, vi byter jordfelsbrytare, hjälper till med utomhusbelysning och vid det mesta, men några tjänster som senare år

  • Kabeldragning (nybygge & komplettering)
  • Installation av laddboxar
  • Solcellsinstallationer
  • Energieffektivisering

En stor del av våra kunder i dagsläget kontaktar oss för att få hjälp att montera egen laddbox men kompletterar gärna också med solcellsanläggningar för att kunna producera sin egen el. Tack vare miljöbidraget är det dessutom allt fler som väljer att investera i batterilagring till sina solcellsanläggningar, något som tidigare inte varit lika lönsamt. Som många märkt av är vårt svenska elnät i kraftigt behov av upprustning, så desto fler som väljer att investera i solceller med batterilagring ju bättre är det. Att man kan nyttja sin egenproducerade el nattetid jämnar ut trycket på elnätet. Det innebär alltså att ju fler som investerar i batterilagring, ju bättre och stabilare kommer elnätet vara.