Miljöpolicy

Vi arbetar alltid för att minimera vår belastning på natur och miljö. Vi vet att det här är ett ständigt förbättringsarbete och vi har ett tätt samarbete med vår produktion och jobbar organiserat med att utveckla vår verksamhet samt att vi erbjuder kvalitetsprodukter med lång livslängd och minsta möjliga miljöpåverkan över hela livscykeln.

Vårt miljöarbete är integrerat i vårt dagliga arbete och tar sin form genom:

  • Källsortering av avfall
  • Återvinning av byggmaterial
  • Leverans av rätt produkt från start för att minska spill
  • Rådgivning till kunder utifrån vår kunskap kring material och tekniker
  • Välplanerad logistik
  • Så få leveranser som möjligt