Arbetsmiljöpolicy

Vi har som mål att uppnå en så bra arbetsmiljö som möjligt, både fysiskt, psykiskt och socialt. Hos oss prioriterar vi säkerheten först genom god kunskap och tillämpning av lagar och föreskrifter inom arbetsmiljörådet.

Med en ständigt förbättrande arbetsmiljö förhindrar vi arbetsskador, minskar risken för sjukfrånvaro och undanröjer arbetsmiljörisker. På KNG EL KONSULTATION & INSTALLATION AB eftersträvas att bedriva verksamhet på ett sådant sätt att vi får säkra arbetsplatser där ohälsosam inverkan på människors hälsa förebyggs. För oss är det viktigt att våra medarbetare i så stor mån som möjligt får vara med i utformningen av en förbättrad arbetssituation.

För att fortsätta utveckla och förbättra arbetsmiljön ser vi till att vårt arbete är stimulerande och utvecklande där den egna individen kan växa i sin roll. All aktuell arbetsmiljölagstiftning ska följas i den dagliga verksamheten och med hjälpmedel och material kan en ohälsosam arbetsmiljö motverkas. Med ett aktivt säkerhetsarbete och med riskanalyser ska byggolyckor motverkas. Regelbundna utvecklingssamtal ska genomföras med våra anställda.

Elektriker Stockholm